W górach

Idąc za Wikipedią, góra to wypukłe ukształtowanie terenu, które mierzy więcej niż 300 m n.p.m. Góry mogą być niskie, średnie i wysokie.  A ze względu na powstanie kwalifikuje się je według podziału na fałdowe, zrębowe, wulkaniczne oraz ostańce.

Tyle teorii. Dla praktycznego wprowadzenia w temat poniższa galeria:

denali-national-park-1733313_640 landscape-615428_640 matterhorn-968_640 matterhorn-1516733_640